FORD COUPE FIVE WINDOW DE LUXE 1941 ( SOLD )

Ford coupe de luxe 1941 new mexico usa barn find flathead V8 incl usa new mexico title en invoer documenten , sind 1987 droog binnen gestaan dient afgestoft te woren en na inspectie zo mee rijden of ???? is in 87 in de schuur gekomen omdat de dynamo het niet meer deed , word zo begin juli verwacht , genoemde prijs is tot binnen komst , hierna zal prijs veranderen door werkzaamheden .

Ford Coupe de Luxe 1941 New Mexico Usa Barn Find Flathead V8 Including Usa New Mexico Title and Import Documents, Sind 1987 Kept dry Inside the barn Should Be Dusted and Driving After Inspection, or ???? Got into the barn in 87 because the dynamo did not work, it will be expected in early July, the price mention till it come in. Hereafter prices will change due to work

Er woren geen meer fotos verstrekt , bij voldoende belangstelling een afspaak maken voor bezichtiging van de resterende  fotos tot binnen komst .

Reservering mogelijk d.m.v aanbetaling